Meer geld voor Nederlandse verpleeghuizen. (Rob Gieling
Meer geld voor Nederlandse verpleeghuizen. (Rob Gieling (Foto: Rob Gieling)

Extra financiën verpleeghuizen: het kwaliteitsplan van Opella

De Nederlandse overheid stelt van 2019 tot en met 2021 extra financiën beschikbaar voor (vooral) meer personeel in de verpleeghuizen. Opella heeft van Menzis geld toegezegd gekregen voor haar eigen kwaliteitsplan, dat zich in hoofdlijn richt op meer en beter opleiden, inzetten van ander personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in de verpleeghuizen van Opella.

Bennekom/Lunteren - In Bennekom gaat het om de verpleeghuizen in Walraven en Machtella en om de Baronie. In Lunteren om verpleeghuis de Honskamp.

Om klanten en hun naasten te ondersteunen, is goed personeel nodig dat goed is opgeleid. In de huidige arbeidsmarkt is dat in toenemende mate een uitdaging: in de komende jaren zal er op de arbeidsmarkt steeds minder personeel beschikbaar zijn.

Concreet gaat Opella zelf meer zorgprofessionals opleiden, taken van zorgmedewerkers bij anderen beleggen (waardoor zij meer tijd hebben voor zorg) en het verzuim van medewerkers verder omlaag brengen.

Het kwaliteitsplan van Opella bestaat uit:

Meer mensen zelf opleiden, van mbo-niveau 2 tot en met hbo-niveau. Daar horen ook zij-instromers bij: mensen met een diploma in een andere sector, die graag in de ouderenzorg willen werken. Opella gaat hen begeleiden met leermeesters: ervaren medewerkers die volledig zijn vrijgesteld om nieuwe leerlingen te begeleiden en ondersteunen.

Dit betekent dat Opella, startend in 2019, in de komende drie jaar in totaal 90 extra fulltimemedewerkers in dienst gaat nemen.
Twee vaste klantadviseurs gaat mensen thuis al voorbereiden op verhuizing naar een verpleeghuis. Na de verhuizing blijft de klantadviseur nog een aantal weken betrokken bij de bewoner.

Opella gaat haar zorg nog verder klantgericht organiseren met een verbetering van de zorglogistiek. Elke klant krijgt dan zorg en ondersteuning op de juiste plaats en op een passend moment.

Er komen twee ondersteuners om de klantvraag en mening en ervaring van klanten en naasten nog verder duidelijk te krijgen. Daardoor kan ook de Cliëntenraad haar rol nog beter kan uitvoeren.

Muziek

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van verpleeghuisbewoners.

Opella gaat meer gebruik maken van die mogelijkheden, er komen meer muziektherapeuten bij de organisatie.

Meer berichten