Foto: Rick Praamstra

'Laat dorpen rond Ede niet in de steek'

De dorpen in de gemeente Ede moeten meer aandacht krijgen van provincie Gelderland, vindt Arnold Versteeg, Edes SGP-raadslid en kandidaat-lid van de Provinciale Staten. Volgens de Wekerommer dreigt er leegloop als er niet snel meer focus komt op de dorpen.

Door Rick Praamstra

EDE - Versteeg ziet dat de provinciale politiek veel aandacht geeft aan Ede. Hij noemt daarbij de snelfietsroute tussen Ede en Wageningen die er gaat komen en waarin Gelderland participeert ("Al hebben wij er nog wel vraagtekens bij"), het World Food Center Experience waarin de provincie 17 miljoen euro investeert en de Van der Knaaphal. Projecten die vooral voor Ede-Stad gelden. "Ook dorpen moeten profiteren van Gelderse gelden", vindt Versteeg.

Toekomst

Het raadslid pleit ervoor dat de gemeente Ede in overleg gaat met de provincie over de toekomst van Otterlo. "Als eerste is Otterlo ook zelf aan zet. Het Dorpsplan Otterlo is al weer tien jaar oud en dient nodig herijkt te worden. Het mooie is dat provincie Gelderland bewonersinitiatieven stimuleert die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang. Het zou mooi zijn als Otterlo hiervan gebruik kan maken."

Zo hoopt Versteeg op een impuls voor de Otterlose bedrijven. "Moeten zij steeds maar weer ruimte zoeken in de buurt van Harskamp en Wekerom of is er in de buurt van Otterlo ook iets mogelijk? Als dat niet zo is, dan moet het echt prioriteit zijn om in Harskamp een bedrijventerrein te ontwikkelen. De gemeente Ede heeft de grond namelijk al in bezit."

Leefbaarheid

Gelderland is terughoudend in realisatie van bedrijventerreinen, zegt de lokale politicus. "Er is zo veel leegstand, ga eerst daar maar inzitten is hun gedachte. Maar ondernemers uit Otterlo die ook personeel uit de omgeving hebben, hebben daar geen behoefte aan. De willen niet in een megagroot pand zitten, maar willen in de buurt van hun dorp hun bedrijf hebben. De leefbaarheid van Otterlo en op de lange termijn Harskamp en Wekerom is echt een zorgpunt. Ook qua woningbouw zit Otterlo op slot. Dorpen mogen niet vergeten worden. In de Achterhoek zie je een enorme vergrijzing; dorpen lopen leeg. We moeten ervoor waken dat dit hier ook gebeurt."

Keuze

Versteeg staat op plek 6 van de SGP-kieslijst van de Provinciale Staten. Momenteel heeft de confessionele partij drie zetels in de Staten en mikt op handhaving en hoopt op een zetel meer. De kans is aanwezig dat de Wekerommer (via voorkeursstemmen) gekozen wordt. "Stel, we halen vier zetels, dan zal ik meedraaien als fractievolger. In het theoretische geval dat ik genoeg stemmen haal voor een Statenzetel, zou ik in de raad én de Staten mogen zitten, maar dat is niet ideaal. Daar moet ik een keuze in maken. Daar zal ik dan later de knoop over doorhakken."

Wat voor een politicus wil Versteeg zijn? "In de eerste instantie ben ik de politiek ingegaan om iets te betekenen voor mijn medemens. Bijbels genormeerd politiek bedrijven betekent voor mij dienstbaar zijn voor Ede en Gelderland. Dat is mijn drive. Daarbij probeer ik verbinding te leggen met mensen met een andere levensbeschouwing. Bruggen slaan dus. In een samenleving moet je het samen doen."

Meer berichten