Malkander zoekt organisaties voor vernieuwd Mantelzorgplatform

Op dinsdag 26 maart houdt Malkander van 12.00 tot 13.30 uur het mantelzorgplatform, dat een nieuwe insteek krijgt. Naast info ontvangen nu ook samen werken aan korte en lange termijn doelen die passen bij de eigen organisatie van de deelnemende partijen.

Ede - “Tot nu toe hebben we met thema’s gewerkt, waardoor de partijen die deelnamen nogal wisselden”, vertelt Jan Jong, samenlevingscoach bij Malkander. “Om effectiever wat voor elkaar en de mantelzorgers te betekenen, willen we de insteek veranderen.” Streven van Malkander is hierin samen met de betrokken organisaties na te denken over een kleinschalige, wijkgerichte aanpak waarin organisaties makkelijker terug kunnen vallen op het platform. Aanwezige kennis kan beter benut worden en er wordt beter zichtbaar wat er gedaan wordt in Ede voor mantelzorgers.

Mantelzorgers geven onbetaald hulp, zorg en ondersteuning aan iemand voor wie ze zich verantwoordelijk voelen.

Wilt u ook betrokken zijn bij het Mantelzorgplatform? Meld u zich bij Pascal van Doorm: pvandoorm@malkander-ede.nl.

Meer berichten