Johannes van der Poel, kandidaat Waterschap, wil met samen met gemeente de hittestress aanpakken.
Johannes van der Poel, kandidaat Waterschap, wil met samen met gemeente de hittestress aanpakken. (Foto: )

'Hittestress daar moeten we wat mee'

Johannes van der Poel, achttien jaar, is SGP-kandidaat voor het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Hij heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld en komt als student watermanagement beslagen ten ijs. Zijn speerpunt is samen met de gemeente de hittestress aan te pakken, want de invloed op de gezondheid van mensen is groot. Ook moeten inwoners beter geïnformeerd worden.

Door Ria Maliepaard

Ede - Van der Poel: "Het waterschap heeft als kerntaak de zorg voor de waterhuishouding. Eeuwenlang betekende dat vooral zorgen voor droge voeten in ons laaggelegen polderland, vooral in het belang van de boeren. Recent komt daar juist ook de zorg voor waterbuffers in droge perioden bij. Maar er is meer nodig."
Het is niemand ontgaan afgelopen zomer: wekenlang hoge temperaturen. De temperatuur in de woonwijken en de stadscentra liep snel op tot onaangename hoogte. Ouderen dreigden uit te drogen, kinderen hadden concentratieproblemen, etc.

De overheid strooide met hitteplannen en Code Geel om mensen te attenderen op elkaar te letten. Van der Poel: "De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare mensen én voor bomen en waterpartijen die verkoeling in de stad brengen. Het waterschap kan hier prima in adviseren."

De gemeente weet waar de problemen het meest nijpend zijn. Hij ziet kansen voor intensievere samenwerking en hoopt bij de Waterschapverkiezingen op 20 maart op een zetel om zijn plannen waar te kunnen maken.
Van der Poel: "Eerlijk gezegd is communicatie echt nog een aandachtspunt voor het waterschap. Inwoners denken vaak onterecht dat het waterschap ook voor drinkwater zorgt. De kwaliteit van het oppervlaktewater bewaken is wel een kerntaak. Mensen weten wel dat het waterschap de rioolwaterzuivering verzorgt, maar hebben geen idee hoe zij zelf bij kunnen dragen aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Mensen beseffen nog onvoldoende wat het milieueffect van doorspoelen van vochtige doekjes of een restje verf in de put is en simpele maatregelen om huis-en-tuinklimaat te verbeteren zijn nog te onbekend. Samen met de gemeente kan het waterschap hier stimuleringsregelingen voor ontwikkelen. Denk aan groenere tuinen, en groene daken. Nu wordt met de klimaatopgave vol ingezet op isolatie om warmte binnen te houden en energie te sparen. Terwijl de warmte buiten houden en goede ventilatie steeds belangrijker worden."
Van der Poel was drie jaar actief als jeugdbestuurder van het waterschap, waarvan een jaar als Jeugddijkgraaf. Deze ervaring heeft mede geleid tot de bewuste keuze voor de MBO opleiding Watermanagement, omdat daarin theorie en praktijk mooi samenvallen. Van der Poel was lid van de Edese Jongerenraad.

Sinds kort versterkt hij de Adviesraad Sociaal Domein Ede, waar hij zeker ook de gevolgen van hittestress zal agenderen. Om de ontwikkelingen in de zorg in Ede te volgen en te onderzoeken of inwoners voldoende geholpen zijn om prettig en zelfstandig te kunnen leven is er de Edese Sociale Monitor. Resultaten uit allerlei onderzoeken worden samengevat en maken knelpunten en tendensen zichtbaar. Ook hittestress is onderwerp van veel onderzoek. Van der Poel: "Het idee om ook een Edese klimaatmonitor te ontwikkelen borrelt. Een goed inzicht met dito maatregelen vraagt nu een flinke investering. Maar zal op termijn levens én maatschappelijke kosten besparen."

Meer berichten