NK Wegwielrennen 2019 in Ede

Op zaterdag 5 januari werd door een persbericht bekend  dat het NK Wegwielrennen in 2019  in Ede gaat plaatsvinden op 26,29 en 30 juni.  Een evenement waar veel  mensen enthousiast voor zijn.  Ben ik dat ook?  Nee, en  de  belangrijkste reden daarvoor is de ontheiliging van de Zondag door dit "wielerfeest" op zondag 30 juni. God heeft de mens geschapen en Hij  heeft  wetten gemaakt voor Zijn schepselen. De zondag is ons gegeven om in de eerste plaats  God te dienen (de heiliging van Gods dag). In Exodus 20:8: lezen we het gebod: "Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt". Het is een wekelijkse rustdag aan de mens bij de schepping gegeven.

Bij dit "wielerfeest" gaat het om de mens en om zijn kunnen en presteren, en niet om een verantwoorde manier van ontspanning. Het gaat om  het harde doel  de beste te worden.  Dat blijkt ook wel uit de passage in het persbericht waarin het gaat over het  wielerfeest voor alle wielerfans en "het moment in het jaar waarin al onze Nederlandse toppers in eigen land te bewonderen zijn". 

Bovendien is er veel gemeenschapsgeld  mee gemoeid wat ik graag ingezet zie voor andere doelen. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van wandel en fietsmogelijkheden (ter ontspanning!), voor jeugdzorg, door invulling te geven aan de beloofde korting bij de aanschaf van een nieuw identiteitsbewijs of door kinderen op scholen kennis te laten maken met klassieke muziek waar de gemeenteraad in november 2017 een motie voor heeft aangenomen maar wat (nog) niet is doorgegaan vanwege andere keuzes. Ik kies voor een verantwoorde besteding van middelen voor de inwoners van Ede en niet voor het besteden van honderdduizenden  euro's  om enkele dagen Wegwielrennen binnen te halen.

Evert Jansen

Meer berichten