De prestatieafspraken voor 2019 werden ondertekend. (Foto: Woonstede)
De prestatieafspraken voor 2019 werden ondertekend. (Foto: Woonstede) (Foto: Woonstede)

Prestatieafspraken: Investeren ondanks tegenwind

Voor 2019 zijn er afspraken gemaakt over ieders inzet en te leveren prestaties rondom sociale woningbouw. Dit ondanks tegenwind voor de woningcorporaties. De komende vijf jaar bouwt Woonstede 510 nieuwe huurwoningen. Daar is de woningcorporatie blij mee, gezien de huidige marktomstandigheden.

Ede - In 2018 leverde Woonstede in de gemeente Ede ook al 222 nieuwbouwwoningen op.

Dit ondanks de stijgende bouwkosten en de belastingmaatregelen van het Rijk (zoals de Verhuudersheffing) die de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties al jaren drukken. Het was voor Woonstede wel noodzakelijk woningen te verkopen.

Marian Teer: “Omdat de grens van onze leencapaciteit in beeld komt en we heel terughoudend zijn met het verhogen van de huur, verkopen we woningen om financiële ruimte te krijgen. Deze betaalbare koopwoningen voorzien in de behoefte van een groep kopers die normaal gesproken tussen wal en schip valt.”

Visie op de warmtetransitie

De prestatieafspraken zijn getekend door de gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw.

Deze partijen werken de komende jaren ook samen aan een nieuwe huisvestingsverordening inclusief urgentieregeling. Ook wordt in 2019 samengewerkt aan een visie op de warmtetransitie waarbij de gemeente een regierol vervult. Verder gaan de prestatieafspraken in op thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen. Ook zijn er afspraken rond de huisvesting van mensen met een zorgvraag en over het betrekken van inwoners voor een leefbare woonomgeving.

Meer berichten