Wethouder Willemien Vreugdenhil.
Wethouder Willemien Vreugdenhil. (Foto: Gemeente Ede)

Themamiddag biodiversiteit, natuur en landbouw

Ede - Zaterdag 15 december aanstaande organiseert het bestuur van GroenLinks afdeling Ede een thema middag over biodiversiteit, natuur en landbouw. Het vindt plaats vanaf 13.30 uur in Cultura te Ede.

Vier sprekers, wethouder Willemien Vreugdenhil, ecoloog Arnold van den Burg, Ben Apeldoorn van het GLTO en Jan Dirk van de Voort agrarisch ondernemer zullen elk in een korte lezing hun visie op deze thema’s geven.
Hierna volgt een debat waarin publiek en sprekers met elkaar in discussie kunnen gaan. Het geheel staat onder leiding van Reinier van den Berg .

Achtergrond van de themamiddag is de groene kwaliteit van Ede. Denk aan natuurgebieden als de Veluwe, maar ook aan landbouw, tuinbouw en veehouderij. Deze vormen van groen kapitaal staan vaak op gespannen voet met elkaar. De productie van mest in de veehouderij veroorzaakt bijvoorbeeld stikstofuitstoot. Dit leidt tot verzuring van onze leefomgeving en een afnemende biodiversiteit op onze heides en in onze bossen. Megastallen.

De vraag is wat dit betekent voor een gezamenlijke toekomst van ons groene kapitaal. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Welke oplossingen zijn er?

We verwachten deze middag naast bewoners van Ede en omstreken ook meerdere raadsleden van de verschillende gemeenteraadsfracties, betrokken wethouders en andere vertegenwoordigers van politieke- en maatschappelijke organisaties. We rekenen op een levendige, open en leerzame dialoog tussen experts en geïnteresseerden.

Aanmelden niet nodig, vrije inloop.

Programma

13:30 Inloop en welkom

14:00 Presentaties door experts die verschillende invalshoeken belichten:

Biodiversiteit – Willemien Vreugdenhil, wethouder, gemeente Ede
Stikstofproblematiek – Arnold van den Burg, ecoloog, Stichting Biosfeer
Land- en tuinbouw – Ben Apeldoorn, Bestuurslid LTO afdeling Gelderse Vallei
Duurzame agrarische praktijk – Jan Dirk van der Voort, Agrariër/Ondernemer Remeker Kaas

15:45 Debat

16:30 Gelegenheid tot verder kennismaken en discussiëren onder het genot van een hapje & drankje

17:30 Afsluiting

Meer berichten