Het team van de polikliniek voor problemen rond ontlasting, links op de foto Jeroen Schippers. (Foto: Ernst-Jan Brouwer)
Het team van de polikliniek voor problemen rond ontlasting, links op de foto Jeroen Schippers. (Foto: Ernst-Jan Brouwer) (Foto: )

Ziekenhuis start polikliniek voor problemen rond ontlasting

Voor mensen die last hebben van verstopping, ongewild verlies van ontlasting of andere bekkenbodemproblemen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds kort de polikliniek voor ontlastingsproblemen. Patiënten kunnen hier terecht voor uitgebreide analyse en behandeling van hun klachten.

Ede - ''Mensen hebben vaak last van gêne als het over ontlasting gaat en lopen daardoor te lang met hun klachten door. Dit taboe willen we doorbreken'', vertelt Jeroen Schippers, physician assistant (PA) in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Op de polikliniek voor ontlastingsproblemen werkt een speciaal team dat bestaat uit maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen), chirurgen, een physician assistant (PA), een continentieverpleegkundige en bekkenfysiotherapeuten. Zij werken nauw met elkaar samen zodat patiënten met ontlastingsproblemen snel en efficiënt een diagnose en behandelplan krijgen. De polikliniek maakt deel uit van het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg, waarin het ziekenhuis haar kennis over voeding en bewegen samen met de zorg rond darmkanker heeft gebundeld.

Taboe doorbreken

''Problemen rond de ontlasting, zoals verlies van ontlasting of het niet goed eruit krijgen van de ontlasting, zijn heel lastig maar komen veel voor. Maar liefst 1 op de 10 mensen krijgt hiermee op enig moment te maken. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van afwijkingen van de bekkenbodem, van een onjuist of eenzijdig voedingspatroon, drinkgedrag of beweeggedrag. Taboes en gêne weerhouden mensen ervan om over hun klachten te vertellen. Zij bespreken het zelfs niet met familie of huisarts. Hierdoor loopt men vaak te lang door met deze klachten en kan iemand uiteindelijk in een sociaal isolement komen'', vertelt Jeroen Schippers. ''Wij vinden dat dit taboe doorbroken moet worden. We willen laten zien dat er veel verschillende behandelingen zijn om de klachten aan te pakken en dat de kwaliteit van leven daardoor aanzienlijk kan verbeteren.''

Voeding en bewegen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling, dit is vaak de eerste stap. Met name wordt er tijdens het spreekuur aandacht besteed aan volwaardige èn vezelrijke voeding, in sommige gevallen wordt een diëtist ingeschakeld.

Verder worden patiënten gestimuleerd te gaan bewegen en krijgen ze veelal een verwijzing naar een bekkenfysiotherapeut. Deze behandeling kan bestaan uit leefstijladviezen, adviezen voor goed toiletgedrag en training.

Meer berichten