Gemeenteraad (archieffoto)
Gemeenteraad (archieffoto)

Geen bres te slaan in harnas B&W Ede

De programmabegroting 2019-2022 van het Edes college van B&W is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Enkel D66 ging niet akkoord. De oppositie hekelde wel - de in hun ogen - defensieve houding van het college voor suggesties van de raad.

Door Rick Praamstra

EDE - Tijdens de spreektijd van CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans, komt SGP-raadslid Arnold Versteeg met een voorstel om 'uit deze paspoortaffaire te komen'. "Als we de leges in plaats van vijfentwintig euro, nou eens met 15 euro verlagen." Het besluit van het college om de beloofde korting op de leges van identiteitsbewijzen in 2019 niet door te voeren, bleef ook tijdens deze behandeling van de programmabegroting een beladen onderwerp.

Argument voor Van der Steeg en van andere oppositiepartijen, is dat het terugdraaien van de korting niet getuigt van een betrouwbare overheid. D66-voorman Stephan Neijenhuis diende drie amendementen (voorstel tot wijziging in begroting) in om de korting te handhaven en op een andere manier het tekort in het sociaal domein (zo'n tien miljoen euro) te dekken. Zo stelde hij onder meer voor in 2019 geen 'extra middelen' ter waarde van 215 duizend euro aan welzijnsorganisatie Malkander beschikbaar te stellen, minder geld te storten in de Investeringsfonds Impuls en dat te gebruiken voor lastenverlichting en het geld dat de gemeente ontving van het rijk voor tekorten in 2016 en 2017 (3,3 miljoen) te gebruiken. Nu gaat dat geld naar de algemene reserves van de gemeente.

Wethouder Leon Meijer had 'respect voor de creatieve ideeën', maar verwierp namens het college de suggestie van Versteeg en de amendementen van Neijenhuis. "Je kunt wel praten over geen 25, maar 20 euro korting, maar door deze stap te nemen, hebben we een gedegen begroting neer kunnen leggen. Dat geeft ons voldoende vertrouwen om te werken aan het terugdringen van het tekort op het sociaal domein en ondertussen stappen te nemen in onze ambities en om het apparaat draaiende te houden. De amendementen slaan een deuk in onze financiële huishouding."

De woorden van Meijer 'bevreemde' SGP-fractievoorzitter Nico van der Poel. "De amendementen slaan geen deuk in de begroting. Het college maakt een andere afweging. Dat kan, maar je houdt een goede begroting in stand als je dit amendeert." Nadat de wethouder herhaalde andere keuzes te maken, reageerde Neijenhuis enigszins geïrriteerd. "U heeft wel een vreemde samenwerking met de oppositie. We willen andere keuzes maken en dingen bijschaven. Dat is niet de hele boel omgooien, maar gaat om enkele tonnen op een begroting van 420 miljoen. We hebben gemerkt dat op ieder voorstel geen tegenvoorstel komt en praten niet mogelijk is. Het college ontraadt alles." De raad verwierp de amendementen.

Meer berichten