Foto:

Het verdwijnen van het traditionele boerenbedrijf

Op woensdag 14 november zal wethouder Hester Veltman-Kamp, het boek 'Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied' in ontvangst nemen.

Bennekom - Het boek verschijnt in de reeks Historische Cahiers van het gemeentearchief Ede en is een gezamenlijke uitgave van de Gemeente Ede en de Historische Vereniging Oud-Bennekom.
Kraats en Binnenveld vormden lang een tamelijk geïsoleerd gebied, waarvan de bevolking ook een aantal bijzondere karakteristieken vertoont. Het boek beschrijft de geschiedenis van het gebied en de veranderingen in afgelopen eeuwen. Dit geldt vooral voor de laatste vijftig jaar, toen het traditionele boerenbedrijf verdween.

De Kraats is het groene gebied ten westen van Bennekom. De oudste boerderijen stammen uit de late Middeleeuwen en zijn op zandruggen gebouwd.
Het Binnenveld is het vlakke gebied ten westen van de Kraats en kent geen bebouwing. Eeuwenlang stond het elk voorjaar onder water.

Op 14 november geeft auteur Kees van Grootheest een lezing over Kraats en Binnenveld op een avond van Oud-Bennekom in De Brink, Brinkstraat 39. Deze avond begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Het boek is dan in de pauze te koop voor 12,50 euro.

Meer berichten