Terugdringen van overlast van Domus+Batelaar

Burgemeester Verhulst, Domus+Batelaar en een vertegenwoordiging van de buurt tekenden een overeenkomst met afspraken over het terugdringen van de ervaren overlast van Domus+Batelaar. Deze overeenkomst is de basis voor een nieuwe start, waarbij het gezamenlijk prettig wonen in de buurt met rust, veiligheid en woongenot voorop staat.

Lunteren - De afgelopen maanden is er door de partijen gewerkt aan betere afspraken hoe Domus+ Batelaar en de omwonenden in de wijk kunnen wonen als een goede buur. De gemeente Ede heeft hierbij als onafhankelijke partij met het Leger des Heils en de buurt gesprekken gevoerd. Een vorm van mediation was hierin faciliterend om te bouwen aan vertrouwen over en weer. In de overeenkomst die vandaag getekend is, worden de gemaakte afspraken verwoord.

Partijen zien de overeenkomst als een nieuwe start. Adriaan Koppens is als vertegenwoordiger van de buurt tevreden met het gelopen proces: "Na bijna 4 jaar met Domus+ in gesprek te zijn geweest zijn er dan nu concrete afspraken gemaakt die moeten leiden dat de overlast bij ons in de buurt wordt teruggebracht en het woongenot, de veiligheid en vooral ook de rust er weer is. De eerste stap is met deze overeenkomst gezet en vol spanning wachten wij dan ook af." De gemaakte afspraken worden periodiek geëvalueerd.

Meer berichten