Opeens hing de vlag er. De gemeente Ede koos ervoor om geen ruchtbaarheid aan het hijsen te geven.
Opeens hing de vlag er. De gemeente Ede koos ervoor om geen ruchtbaarheid aan het hijsen te geven. (Foto: )

Burgemeester slaat Edese raad over

Naast het raadhuis wapperde op 11 oktober de Regenboogvlag. Met het hijsen van deze vlag op 'Coming-Out steunde de gemeente Ede de lhbt-gemeenschap. De actie van de gemeente leverde wisselende reacties op van Edese politici.

Door Rick Praamstra

EDE - Opeens hing de vlag er. De gemeente Ede koos ervoor om geen ruchtbaarheid aan het hijsen te geven. "Het was het ons waard om de regenboogvlag te hijsen, maar niet met gillende persberichten van kijk nou toch eens", verheldert burgemeester René Verhulst.

De vlag is bedoeld als erkenning, zegt Verhulst. "We moeten er in rekening mee houden dat er ook in Ede mensen worstelen met hun gevoelens. Ik zie de regenboogvlag trouwens niet exclusief als de vlag van de homobeweging. Het kleurig palet van de regenboogvlag staat symbool voor verbinding en jezelf mogen zijn."

Het besluit om de vlag te hijsen werd genomen na een rondje langs het college en de fractievoorzitters. Verhulst bespeurde genoeg draagvlak om buiten de raad om deze keuze te maken. De SGP was mordicus tegen. In een persbericht spreekt fractievoorzitter Nico van der Poel zijn teleurstelling uit. "De SGP is van mening dat onze samenleving vooral is gebaat bij een dialoog over wederzijds respect. Een aparte vlag hijsen zet bewust groeperingen naast elkaar."

Artikel 1

De partij wijst in het persbericht ook naar een motie van GroenLinks uit 2016 over het plaatsen van de regenboogvlag die het niet haalde. Het CDA stemde toen ook tegen. Fractievoorzitter Jan Pieter van de Schans: "Voor ons stond artikel 1 als een paal boven water: iedereen is gelijk ongeacht zijn ras, geloof, geaardheid of politiek gezindte. Dat artikel is nu ook op een van de muren in de hal van het raadhuis afgebeeld."

Van der Schans snapt de beweegredenen van het hijsen van de vlag. "Zolang mensen niet zichzelf kunnen of mogen zijn is aandacht daarvoor geen overbodige luxe." Hij spreekt zich echter niet overtuigend uit voor of tegen het plaatsen van de vlag. "Ik wil een beetje uit die politieke discussie blijven. De SGP spreekt zich uit waarna andere partijen er weer tegenin gaan. Ik wil het niet politiseren en heel fel en stoer zeggen er moet een vlag of geen vlag komen."

Veroordeeld

PvdA-voorman Harry van Huijstee is blij dat de regenboog vlag gehesen is. "Mensen hebben nog steeds veel last van discriminatie er er worden wereldwijd nog steeds mensen veroordeeld omdat ze anders zijn. Het is goed dat we daar aandacht voor vragen via de regenboogvlag. Op veel plekken werd de vlag al gehesen. Het is goed dat Ede dat nu ook doet."

Dat het hijsen van de vlag niet in de raad besloten is, vindt Van Huijstee prima. "Ik vind niet dat dit iets is dat via een politiek debat geleid moet worden. Je kunt het wel hebben over inclusie; zorgen dat iedereen meedoet. Maar discussiëren over het hijsen van een vlag is niet nodig."

Meer berichten