Extraatjes voor bewoners Vossenhol onder druk

Op 26 oktober wordt de grootste wens van de bewoners van Vossenhol vervuld. Er wordt die middag op feestelijke wijze een tafel onthuld waarop legpuzzels kunnen worden gemaakt. Vossenhol is een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Bennekom - De tafel is ontworpen en voor de helft geschonken door Ontwerp en Woonstudio Jan de Weijer. De andere helft van de tafel wordt gedoneerd door Stichting Vrienden van Nieuw Vossenhol. De Stichting is al jaren een warm bad voor de 26 bewoners van de gelijknamige woongroep.
Jaarlijks komen de leden van de stichting op Vossenhol om te horen hoe het met de bewoners gaat en wat de wensen zijn.
Maar ook de leden van de stichting komen op leeftijd en het aantal donateurs neemt gestaag af. Dusdanig dat het voortbestaan van de stichting onder druk staat en daarmee alle extra’s die het leven van de bewoners van Vossenhol verrijken. De Stichting Vrienden van Nieuw Vossenhol zoekt dan ook nieuwe donateurs of mensen die eenmalig een gift willen storten. U kunt uw vrije gift of donatie overmaken op rekeningnummer NL69RABO0387002235 ten name van de Stichting Vrienden Woonvorm Bennekom.

Meer berichten