Tuincomplex De Koekelt, één van de zeven tuinen die Vat Ede faciliteert.
Tuincomplex De Koekelt, één van de zeven tuinen die Vat Ede faciliteert.

'Beschuldigingen vatede.nl zijn onzin'

Het bestuur van de Vereniging van Amateurtuinders Ede (VAT Ede) herkent zich totaal niet in de beschuldigingen op Vatede.nl. Op deze website – naar eigen zeggen een initiatief van leden van VAT Ede - wordt de tuiniersvereniging, onder meer beschuldigd van intimidatie, pesterijen en regelzucht. Het bestuur beraadt zich op stappen.

EDE - Eigenlijk willen ze er geen een woord aan vuil maken en niet reageren, maar bestuursleden Frans Verburg en Marc Bik van VAT Ede kunnen niet anders. De verhalen die op de website staan van anonieme leden die gefingeerde namen als 'Mayke' 'Simon' en 'Bram' hebben, noopt hen ertoe. Zo zegt Simon weggepest te zijn door een oud-lid en een buurman terwijl de vereniging niets deed, is de tuin van Mayke geruïneerd en voelde Bram zich geïntimideerd omdat hij zijn teeltplan (plan over welke planten/gewassen waar in de tuin staan) niet op tijd inleverde.

Bik zegt dat de beschuldigingen 'kant noch wal raken'. "Het slaat echt nergens op. De verhalen zijn terug te voeren op één persoon, die onder verschillende namen een 'leuk' verhaal maakt en mensen oproept voor meer reacties." 'Bram' is de persoon die de website is opgestart, vermoedt het bestuur. "Wegens een geweldsincident is hij uit de vereniging gezet en door de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering is dat bekrachtigd. Vanaf dat moment zijn de verhalen begonnen."

Het bestuur wil niet uitgebreider ingaan op zijn geval; het enige wat het kwijt wil is dat er voortdurend contact is geweest voordat zijn lidmaatschap is opgezegd. Voor de verhalen van andere leden die op de site geciteerd worden heeft het bestuur geen signalen ontvangen. Dat de verhalen compleet verzonnen zijn door één oud-lid wil Bik niet beweren. "Dat zou kunnen, maar eigenlijk willen we er niet teveel op ingaan. We willen hem niet voeden. "

Verburg is niet onder de indruk van de anonieme beschuldigingen. "Ik vind het wel jammer; zo probeer je mensen kapot te maken. Als die verhalen echt zouden kloppen kunnen leden op een democratische vergadering het bestuur zo aan de kant zetten." Bik: "Hij heeft niet het lef om zich bekend te maken. Het is heel vervelend voor onze verenging." Het bestuur denkt erover na om stappen te nemen tegen het oud-lid, maar is er nog niet over uit hoe dat te gaan doen.

De bestuursleden denken niet dat de website imagoschade gaat opleveren. "Onze leden laten zich niet zo snel afschrikken", meent Bik. Verburg: "Wij worden meer geleid door de mond-tot-mondreclame via leden." Wat opvalt tijdens het gesprek is de laconieke houding van de bestuursleden. Bik: "We kunnen wel ontzettend in het verweer gaan, maar dan kan je wel aan de gang blijven. Dit artikel zal ook wel weer iets opleveren. Maar wij denken dat hij weinig medestanders zal vinden."

Meer berichten