Huisarts Pieter Jansen vertelt over 'Oplossingsgericht werken' tijdens de kick-off bijeenkomst afgelopen donderdag. (foto: José van der Burg)
Huisarts Pieter Jansen vertelt over 'Oplossingsgericht werken' tijdens de kick-off bijeenkomst afgelopen donderdag. (foto: José van der Burg) (Foto: )

Gezondhuizen nu ook in zuiden van Ede

Al sinds de start van Gezondhuizen in 2016 bij gezondheidscentrum Veldhuizen was er belangstelling vanuit andere gezondheidscentra. En nu zijn ook gezondheidscentrum Zuiderzorg en eerstelijnscentrum Beatrixpark aan de slag gegaan met dit project. Afgelopen donderdag was er een kick-off bijeenkomst voor de zorgaanbieders van deze twee centra waarbij informeren en inspireren centraal stonden.

Door José van der Burg

Ede - “Een leuk en relevant programma.” Zo omschrijft Susan Adam het project in haar welkomstwoord. Susan is van Mura zorgadvies, het adviesbureau dat samen met huisarts Pieter Jansen destijds het project heeft opgezet. Gezondhuizen is een multidisciplinair project dat bestaat uit meerdere onderdelen. Daarbij wordt op verschillende momenten op een positieve manier aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

Hiervoor werken onder andere verloskundigen, het consultatiebureau, diëtisten, huisartsen en fysiotherapeuten samen en worden er gezondheidsbevorderende activiteiten georganiseerd. Dat varieert van informatiebijeenkomsten bij bijvoorbeeld de verloskundige tot supermarktrondleidingen onder de leiding van een diëtiste. Gezondhuizen richt zich in het bijzonder op aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen.

Oplossingsgerichte aanpak

Naast het promoten van een gezonde leefstijl speelt ook de positieve en oplossingsgerichte aanpak een belangrijke rol. Daarbij werken patiënt en behandelaar samen om te kijken wat de doelen zijn die de patiënt voor ogen heeft en hoe ze dat kunnen realiseren. Deze aanpak werd toegelicht in een korte inspiratiesessie gegeven door Pieter Jansen. Jansen is zelf huisarts in Veldhuizen en coauteur van het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk”. Hij illustreerde de aanpak al gelijk aan het begin door de sessie te openen met een oplossingsgerichte vraag. “Wat wilt u bereikt hebben vandaag? Waar moeten we het over hebben gehad zodat het nuttig is geweest voor jullie?” Het oplossingsgericht werken is aldus Jansen een hele nuttige aanvulling op het traditionele medische model. Het begint wat hem betreft al bij de doelformulering. “Ik vraag mensen niet meer waar ze vanaf willen maar waar ze naartoe willen. Als je over oplossingen praat dan gaan mensen al snel meer mogelijkheden zien.”

Home-start en MIM

De zorgverleners kregen ook veel informatie over Home-start en Moeders Informeren Moeders, 2 projecten die samenwerken met Gezondhuizen. Binnen deze initiatieven worden vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het oplossingsgericht werken is ook voor deze projecten een belangrijke pijler. “We proberen ouders echt bewust te maken van hun eigen krachten”, aldus Henriëtte Bax van Home-Start. “Vaak gaan er ook een heleboel dingen wel goed, die proberen we uit te vergroten.”

Meer berichten