Energiedoelstelling blijft nog achter

Ede - Sinds het tot stand komen van het Gelders Energie Akkoord (GEA) wordt de stand van zaken ten aanzien van de doelen jaarlijks gemonitord. Deze monitoring is tot stand gekomen in samenwerking met Alliander, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond.

Onlangs zijn de definitieve rapportages op provincie-, regio- en gemeenteniveau opgeleverd over het jaar 2016. Het totaal energiegebruik in Gelderland blijft in lijn met de doelen, maar is wel weer stijgend. Waarschijnlijk is de economische groei hier grotendeels debet aan. De opwek van duurzame energie blijft nog achter op de doelstelling van 16 procent in 2023. De opwek op eigen bodem is nu 5,1 procent.

In Gelderland is in 2016 in totaal ruim 201 PJ aan energie verbruikt, een lichte stijging ten opzichte van 2015, maar nog op koers om de besparingsdoelen voor 2020 te gaan halen. (1,5 procent besparing per jaar sinds 2013.)

Meer berichten
Shopbox