Minder mensen in WW

Eind juni 2018 telde FoodValley 4.208 WW-uitkeringen. Dat waren er 182 minder dan eind mei, wat een daling betekent van 4,1 procent. Dat is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling in FoodValley 24,3 procent. Dat is een sterkere daling dan landelijk.

Ede - De WW daalt vooral doordat er minder nieuwe WW-uitkeringen bijkomen. De daling van de WW is vooral het gevolg van het feit dat minder mensen een beroep moeten doen op de WW. In de eerste helft van 2018 kende UWV in FoodValley 2.388 nieuwe WW-uitkeringen toe. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 2.812. Dat betekent dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste helft van 2018 15 procent lager was dan in de eerste helft van 2017. Terwijl er dus minder mensen een beroep op de WW moesten doen, slaagden er tegelijkertijd veel mensen in om vanuit de WW weer aan het werk te gaan.
Van de 2.979 uitkeringen die in de eerst helft van 2018 in FoodValley werden beëindigd, was dat in 1.130 van de gevallen omdat iemand weer volledig aan het werk was gegaan.

Meer berichten