Gevolgen voor natuur de Zanding nog onduidelijk

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan van de gemeente Ede voor twee woningbouwlocaties in Otterlo beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog informatie over de gevolgen van deze ontwikkeling voor kwetsbare natuur, verkeer en recreatie.

Otterlo - De gemeente Ede stelt een bestemmingsplan op voor maximaal 72 nieuwe woningen en een multifunctioneel dorpshuis op twee voormalige sportvelden in Otterlo. De mili-eugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het rapport laat zien dat de milieugevolgen over het algemeen beperkt zijn. Wel zorgt woningbouw voor een toename van recreatie in het kwetsbare natuurgebied de Zanding. Daarnaast is geluidoverlast te verwachten voor woningen die dichtbij het be-staande tennispark worden gebouwd. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals het afsluiten van kwetsbare delen van natuurgebieden en het plaatsen van een geluidscherm, om deze nadelige effecten te beperken.
Nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten op kwetsbare natuur zijn van rookgassen van nieuwe woningen en uitlaatgassen door extra verkeer. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen.

Meer berichten