Zes miljoen tekort sociaal domein Ede

De gemeenteraad besprak op 5 juli de meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 van het college. Deze visie moet in november leiden tot een financieel sluitende programmabegroting voor de collegeperiode. Vooral het tekort op het sociaal domein en de bedrijfsvoering leidde tot kritiek van de oppositie.

EDE - "Het is net als je vroeger thuiskwam van de middelbare school met een onvoldoende en je tegen je ouders zei 'maar de hele klas had een onvoldoende'." Wethouder Leon Meijer gebruikte tijdens de vergadering deze vergelijking om aan te geven dat niet alleen Ede een tekort heeft in het sociaal domein (zorg, welzijn en gezondheidszorg), maar heel veel gemeentes. Een deel van dit tekort is te wijten aan het rijk dat gemeentes te weinig geld geeft voor het sociaal domein.

Het tekort in het sociaal domein bedraagt in 2018 6,3 miljoen euro en de verwachting is dat het volgend jaar en in 2020 oploopt tot boven de 9 miljoen euro. Het college doet voor in totaal 13,9 miljoen euro een beroep op de reserves. Fractievoorzitter Nico van der Poel van de SGP betoogde dat 'je er toch slapeloze nachten van krijgt?' "Het zal anders, effectiever en slimmer en beter moeten." Ook de PvdA schrok van de cijfers en riep het college op samen met de Verenging van Gemeenten (VNG) bij het rijk te lobbyen voor een verhoging van het budget.

Het college wil de kosten voor het sociaal domein met 4,5 miljoen 'ombuigen', wat door de oppositie als een eufemisme voor 'bezuinigen' werd gezien. Vooral de PvdA zag dit niet zitten, de socialisten zagen liever op andere terreinen een bezuiniging. Concreet werd de partij van Harry van Huijstee niet.

Wethouder Veltman stelde dat het college hard aan de slag gaat. "We moeten daarbij niet wachten op wat de VNG te bieden heeft. We willen een verantwoordelijk en duurzaam sociaal domein op een manier waarbij de inwoners er weinig tot niets van merken." Veltman noemde onder meer een effectievere sturing en zorg, meer regie op de zorgvraag en samenwerking in de keten als mogelijke kostenbesparing. Het college komt er in het najaar uitgebreider op terug.

Ook is er tekort van 2 miljoen in de bedrijfsvoering van de gemeente. Het college vroeg de raad om die 2 miljoen. D66-voorman Stephan Neijenhuis vond dat teveel geld en diende een amendement in om dat te wijzigen in 1 miljoen. Alle collegepartijen stemden tegen zodat het amendement werd verworpen. Neijenhuis vond dat het college in de persoon van wethouder Veltman vaag bleef over de reden van de aanvraag van 2 miljoen. "Het is alsof ik vraag 'wat eten we vanavond' en u zegt 'iets met vlees of vis of iets vegetarisch'."

Veltman verzekerde de raad dat het bedrag van 2 miljoen een realistisch bedrag is. Het college gaat deze zomer onderzoek doen naar de aard en knelpunten van zijn bedrijfsvoering. Na de zomer wordt de raad geïnformeerd.

Meer berichten