'Bod Woonstede beneden de maat'

Ede - Woonstede heeft voor 1 juli een bod uitgebracht op de Woonvisie van de gemeente Ede. Daarmee starten de gesprekken over de ontwikkelingen van de sociale woningbouw in 2019 en later. ''De Huurdersbond vindt dat de sociale woningbouw gelijke tred moet houden met de overige woningbouw in Ede. Daar is in de afgelopen jaren niets van terecht gekomen.''

Vluchtelingen

''In 2017 is woningvoorraad zelfs afgenomen terwijl de begroting in een behoorlijke groei voorzag. Niet alleen is de afgelopen jaren de vereiste groei niet gehaald, ook zijn nog eens dik 200 woningen meer dan normaal toegewezen aan vluchtelingen e.d. Het gat tussen onze norm en de werkelijkheid wordt in 2019 en verder alleen maar groter.''

Klimaat

De Huurdersbond vindt het onbegrijpelijk dat Woonstede landelijk voorop loopt met klimaatmaatregelen maar haar primaire taak, voldoende woningen bouwen en beheren, verwaarloost. ''De laagbetaalde woningzoekenden betalen op deze manier de prijs voor het klimaat, terwijl de doorgaans draagkrachtiger kopers niets hoeven te doen. De nieuwe Klimaatwet brengt deze verhoudingen ook niet in balans.''

Meer berichten