De beoogde plek voor de wijk Vredehorst ligt er momenteel troosteloos bij.
De beoogde plek voor de wijk Vredehorst ligt er momenteel troosteloos bij. (Foto: )

Stijgende bouwkosten vertragen wijk

Onderzoek haalbaarheid Vredehorst

Rick Praamstra

Het terrein waar het wooncollectief Vredehorst in Veldhuizen moet komen, ligt er troosteloos bij. Hekken schermen het terrein af en het onkruid tiert welig. Er lijkt weinig ontwikkeling te zijn. De bewonersvereniging achter Vredehorst geeft aan dat het project vertraging heeft door stijgende bouwkosten.

EDE - In het conceptakkoord van het Edes college staat een paragraaf 'ruimte voor creativiteit en woonexperimenten'. Daarin staat dat er ruimte wordt gegeven om zelf oplossingen te vinden voor de woonbehoefte van de toekomst. Dat deze soort projecten ook een lange adem vraagt, staat er ook.

Vredehorst zou je een creatief woonexperiment kunnen noemen. Bewoners van de wijk Veldhuizen sloegen de handen in 2012 ineen om op het terrein van winkelcentrum Lindenhorst (in juni 2016 gesloopt) een nieuw wijk te realiseren met zevenenzestig wooneenheden. De wijk moet een doorsnede zijn van de huidige buurtbewoners in Veldhuizen: Edenaren van verschillende klassen, achtergronden en culturen.

Dat betekent een mix van onder meer (sociale) huurwoningen, koopwoningen, appartementen, studio's en eengezinswoningen. De wijk wordt zo ingericht dat er een soort gemeenschap ontstaat; zo komt er een gemeenschappelijke moestuin en zijn schuttingen uit den boze.

Eelke Dekens, voorzitter van de bewonerscommissie Vredehorst wil niets liever dat de wijk er komt, maar zegt dat er hobbels op de weg liggen. "Het project is vertraagd wegens de stijgende bouwkosten. Daarom is er nu een onderzoek naar de financiële haalbaarheid. We hopen in de zomer te weten of we door kunnen gaan met het huidig plan of we moeten gaan voor een afgeleid scenario." Geloof vanuit het verenigingsbestuur dat Vredehorst gerealiseerd kan worden, is groot aldus Dekens. "De leden (100 inclusief kinderen) zijn er. Er is een sterke verbondenheid en het draagvlak is groot."

De ontwikkeling gaat raadslid Rasit Görgülü van Democratische Kiezers Ede te traag. Hij stelde raadsvragen aan het college, over de huidige status en ook over het terrein. "Dat ligt er nu verpauperd bij. Dat het afgezet is met bouwhekken geeft niet echt een uitnodigende uitstraling. Het is niet goed voor de leefbaarheid van de wijk."

Projectontwikkelaar Norbert van der Vegt van Eigenheid Vastgoed geeft aan dat er niet heel veel gedaan kan worden op het terrein omdat na de sloop van Lindenhorst afspraken zijn gemaakt met de belastingdienst. Het terrein moet daarom afgezet worden en de vloerplaten binnen de hekken mogen niet verwijderd worden. "Maar we willen de buurt graag ontzien. We hebben altijd goed met hen gecommuniceerd. Deze week pakken we het terrein en het onkruid aan."

Meer berichten