Oppositie vindt Edes college te vaag

De oppositie in de Edese gemeenteraad had graag wat meer concrete ideeën willen zien van het college. Dat bleek donderdag tijdens het debat over het conceptakkoord. Ook vond met name de PvdA de ruimte voor inbreng van de oppositie te vrijblijvend.

EDE - Halverwege het debat zegt CDA-fractievoorzitter Jan Pieter Van der Schans tegen de pers 'met deze oppositie is er geen coalitie meer nodig'. Na de schorsing herhaalt hij deze woorden tegenover zijn collega-raadsleden. Hij bedoelt dat de oppositie redelijk tevreden is met het akkoord, maar vooral op details kritisch is.

Zo viel het Stephan Neijenhuis, voorman van D66, het op dat er wel veel bestaand beleid in het akkoord staat. "Op veel punten, zo niet bijna alle punten, houdt deze coalitie vast aan het beleid van het vorige college. Bij de sociale woningbouw is het huidige percentage het uitgangspunt en daar blijft het bij. Bij het fietsbeleid is het huidige Fietsplan het uitgangspunt en daar blijft het bij. Bij de energiebesparing is de huidige Routekaart (Ede energieneutraal in 2050 RP) leidend en daar blijft het bij." Zeker wat betreft de energieambitie had Neijenhuis een progressiever standpunt verwacht nu GroenLinks in het college zit.

PvdA en DKE hekelden de inhoud over communicatie richting de inwoners. Rasit Görgülü van DKE noemde de communicatie van de gemeente de grootste frustratie onder Edenaren. "Het is jammer dat dit niet duidelijk terugkomt in het conceptakkoord. Ik wil iets zien waar we het college op kunnen afrekenen." Het antwoord van GL-fractievoorzitter Ellen Out namens het college dat dit niet expliciet is toegevoegd omdat 'we het over en weer met de inwoners en raad samen moeten doen' kon hem niet echt bekoren.

Görgülü vond ook dat de ambities van het college niet zijn vertaald naar concrete doelen en blijven hangen in hippe termen als 'stimuleren van circulaire economie'. Hetzelfde verwijt maakte Cora Otter van de ChristenUnie richting de oppositie. "Wat ons betreft had de oppositie meer concrete voorstellen mogen inbrengen. Deze uitnodiging staat alsnog. We gaan dan kijken wat we mee kunnen nemen. Wel voor maandag (11 juni) graag. De oppositie had twee weken (na de presentatie van het conceptakkoord op 17 mei) de tijd, de voorstellen hadden al klaar kunnen liggen."

Onder andere Harry van Huijstee van de PvdA kon deze harde deadline niet waarderen. "Dit dwingt ons om een vrije dag op te nemen. U heeft twee maanden onderhandeld, zou u dit niet gewoon dinsdagmiddag kunnen doen?" Later in het debat is hij nog steeds ontevreden. "Ik word hier langzaam moe van. Wij moeten maandag briefjes aanleveren en dan horen we of het door gaat of niet. Ik wil een open en brede discussie over de voorstellen."

Otter beloofde dat de coalitie scherp zal kijken naar het akkoord en de hand in de eigen boezem steekt als er onduidelijkheid is ontstaan. Maandag aan het eind van de dag kijkt het college kritisch naar eigen werk en inventariseert het alle inbreng. Op 19 juni zullen de coalitiepartners dan het akkoord vaststellen.

Meer berichten