Reactie op de column van Michael de Vries

Ingezonden brief - Na een aantal keren geconfronteerd te zijn met zeer negatieve uitlatingen over het Proosdijpark, vindt de werkgroep van het Proosdijpark het nu tijd om te reageren.

In eerdere columns van Michael de Vries was ons al opgevallen dat hij dingen noemt die niet gebaseerd zijn op waarheid, maar op gevoel. Keer op keer kwamen we erachter dat hij geen onderzoek heeft gedaan maar gewoon maar wat roept. Een uitnodiging van de werkgroep om met hem in gesprek te gaan, heeft hij geweigerd.

In zijn column van woensdag 2 mei worden niet alleen onwaarheden genoemd, maar worden ook mensen gekwetst.

Om met de heemtuin te beginnen. De verhoging is daar afgebroken en opnieuw opgebouwd omdat de heermoes alles overwoekerde en ook de aantrekkelijke planten voor insecten hierdoor geen kans meer kregen De enige effectieve oplossing hiervoor was om het hele gebied tot 70 cm. diep af te graven en de grond te vervangen. Deze plek zal zich nu weer kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Ook op andere plekken in het park zijn diverse kruidenmengsels ingezaaid om nog meer insecten aan te trekken.

Er zijn vele nestkasten opgehangen, ecologische oevers aangelegd en floatlands geplaatst, waar vogels kunnen nestelen en vissen kunnen schuilen. Ook hier is duidelijk veel aandacht aan flora en fauna besteed.

Het klopt ook niet dat er bomen moesten wijken door beschadigingen tijdens de werkzaamheden. De columnist is trouwens de enige Edenaar die persoonlijk begeleid is door een ecoloog van de gemeente Ede om hem op de hoogte te houden van de gang van zaken. Hij kon dus weten wat er met betrekking tot de planten en bomen in het park zou gaan gebeuren.


Houten hekjes

We geven hem gelijk in zijn mening over de houten hekjes. Maar wat hij duidelijk niet weet is dat deze hekjes tijdelijk zijn. Jammer genoeg zijn ze wel noodzakelijk om de jonge aanplant te beschermen tegen mensen die niet het fatsoen hebben er omheen te lopen.

Van de vele aangeplante rododendrons zijn er een paar die giftig zouden kunnen zijn voor de honingbij. Echter alleen als ze er heel veel van gebruiken of als ze niks anders te eten hebben.

Het grootste deel van de rododendrons vormt dus geen gevaar en levert zeer veel lovende reacties van de parkgebruikers op. Voor ons is het duidelijk dat het hier om een stadspark gaat en niet om een natuurgebied.

Waar de columnist ook niet van op de hoogte was, was dat één van onze werkgroepleden in januari is overleden. Dit werkgroeplid heeft zich zeven jaar enorm ingezet voor dit park maar zal het eindresultaat nooit zien. Zijn naam staat op de eerste steen waar de columnist zo denigrerend over spreekt.

Met al zijn commentaar op het park kwetst hij niet alleen de groep die hier al zolang mee bezig is, maar gaat hij nu echt te ver met zijn ondoordachte opmerking over deze steen.

Omdat hij deze kwetsende woorden publiekelijk heeft geuit, vragen we hem om nu ook publiekelijk zijn excuses daarvoor aan te bieden.

Namens de werkgroep Proosdijpark, Dinie, Erik, Jos, Peter, Michiel, Milka

Meer berichten