Foto: Rick Praamstra

Winnaar SGP weer veroordeeld tot oppositie

De grootste partij in Ede, de SGP, zal wederom niet plaatsnemen in het college. Ook de VVD die vier jaar geleden ook de boot miste, zal weer vier jaar oppositie voeren. Informateurs Peter Schalk en Gerhard Van den Top adviseren een college van ChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66.

Ede - Vier jaar geleden werd de SGP op slinkse wijze uit het college gehouden; achter hun rug en in achterkamertjes spraken partijen af om hen te weren. Nu is het proces transparanter gevoerd, maar nog steeds voelt de confessionele partij argwaan, vertelt fractievoorzitter Nico van der Poel na afloop van de presentatie van de eindrapportage in de gemeenteraad. "Het proces ging beter, maar je ziet nog steeds sporen terug van destijds. Zeg gewoon wat je doet en doe wat je zegt: wees transparant aan tafel. Je denkt dan toch 'hebben ze misschien toch een bondje gemaakt?'. Ik heb geen bewijzen, maar er waren toch duidelijke aanwijzingen dat de ene partij meer geneigd was om met andere partijen in zee te gaan."
Van der Poel is vooral teleurgesteld in GroenLinks en VVD en in iets mindere mate in GemeenteBelangen die zijn partij te weinig ruimte heeft geboden om tot een coalitie te komen. GroenLinks-fractievoorzitter Ellen Out ontkent dat er bondjes zijn gesmeed en de SGP heeft genegeerd. "Wij hebben niet aangestuurd op een verwijdering van de SGP. Wel hebben we aangestuurd op een coalitie waarin wij het best onze idealen in terugzien. Daar zijn we heel consistent in geweest. We wilden sowieso niet drie christelijke partijen, dat wilde de meerderheid van de raad overigens ook niet. De SGP was voor ons de meest ingewikkelde route omdat we ons aan de uiterste van de flanken bevinden."


Verbazing

Tijdens de presentatie bleken enkele partijen verbaasd over het ontbreken van de SGP. Rasit Görgülü van Democratische Kiezers Ede zei het jammer te vinden dat de SGP voor de tweede maal als grootste partij achter het net vist en sprak van een 'cordon sanitaire' (bewuste isolatie van éen partij). En ook Ruben van Druiten van BurgerBelangen zei het 'wrang' te vinden dat SGP er niet bij zit. Hij suggereerde broedermoord van de christelijke partijen door het Bijbelverhaal van Kain en Abel aan te halen.


Pijn

Cora Otter van de ChristenUnie had graag met de SGP verder gewild. "We wilden graag met de drie grootste partijen in de coalitie zitten, dus ook met de SGP. Ja, en nu zitten ze er niet in terwijl ze zich ongelofelijk hebben ingezet. Het doet zeer om die pijn bij hen te zien. Ik had graag met hen samengewerkt, maar helaas." Met het advies van de informateurs gaat de volgende fase in van coalitieonderhandelingen. De partijen zullen elk thema op tafel leggen en aansturen op een bestuursakkoord dat kan rekenen op een goede samenwerking met de gemeenteraad en draagvlak bij de inwoners van gemeente Ede.

Meer berichten