Verzet tegen Calvijnschool Lunteren

Wethouder Johan Weijland wil dat de Calvijnschool uit Ederveen met de Scholen met de Bijbel (SmdB) in Lunteren in gesprek gaat over hun wens om zich ook in in Lunteren te vestigen. Voorlopig staan de scholen lijnrecht tegenover elkaar.

Door Rick Praamstra

LUNTEREN/EDERVEEN - De Calvijnschool in Ederveen kampt met nijpend ruimtegebrek. Naast het eigen schoolgebouw krijgen de ruim vierhonderdveertig leerlingen ook les in een dependance bij de Julianastraat, een oud restaurant en voormalige kantine van de tennisvereniging. Gedeeltelijke nieuwbouw staat in de steigers, maar om de school nog verder te ontlasten wil het bestuur een locatie in Lunteren. Het liefst al na de zomer, desnoods enkel voor de groepen 1 tot en met 4.

De Calvijnschool en de SmdB Lunteren, waar De Bron, C.B.S. Nederwoud en De Wegwijzer onder vallen, spraken al eerder met elkaar, maar daar kwam niets uit. Beleidsmedewerker Frans Stufken van de Ederveens school zegt dat het open staat voor een gesprek. "Dat vinden wij prima, als er op een goede manier overlegd kan worden. Het vorige overleg leverde niet veel winst op. Er werd niet geluisterd naar onze argumenten. Het enige wat ze - kort samengevat - zeiden: 'we willen niet'."

Opportunistisch

Het bestuur van de SmdB zegt bereid te zijn voor een vervolggesprek, maar zal dan vertellen dat ze het hele proces zwaar onder de maat en opportunistisch vindt. Zij vinden de cijfers (122 leerlingen Calvijnschool dichter wonend bij Lunteren dan Ederveen en 341 kinderen wonend in postcodegebied 6741) uit de lucht gegrepen. De vereniging vindt dat het probleem van de Calvijnschool op hun bordje wordt gelegd en dat de gemeente hen negeerde in het onderzoek naar een Lunterse vestiging. Het bestuur zegt niet blij te zijn met de onrust en de energie liever te steken in het onderwijs zelf en benadrukt dat ook de andere vier scholen in Lunteren weinig zien in de komst van de school.

Het grootste bezwaar van de Scholen met de Bijbel is dat het bestuur verwacht dat een nieuwe school in de kern van het dorp zal leiden tot verschuiving en ontwrichting van de bestaande verhoudingen. De scholen accepteren leerlingen van elke geloof en gezindte en meent dat met de komst van de reformatorische school, die een gesloten toelating kent, verstorend werkt voor het huidig evenwicht en harmonie.

Geen leerlingenstop

Stufken weerspreekt dit. "De SmdB is bang dat onze komst invloed heeft op hun populatie. Maar de invloed zal zeer gering zijn. De kerkelijk achterban die vol overtuiging kiest voor reformatorisch onderwijs, komt nu al naar Ederveen." De Calvijnschool zegt dat het leerlingenaantal volgend schooljaar zal stijgen met meer dan dertig kinderen. Een leerlingenstop is niet aan de orde. "Wij kennen in Nederland vrijheid van onderwijs. Als ouders kinderen aanmelden, kunnen wij dat niet zomaar weigeren. We hebben een zorgplicht."

Meer berichten