Een bezoeker van de onlangs gehouden informatieavond over de vliegroutes boven Ede bekijkt de vliegroutes.
Een bezoeker van de onlangs gehouden informatieavond over de vliegroutes boven Ede bekijkt de vliegroutes. (Foto: Danny van Zeggelaar)

Protest tegen Lelystad steeds luider

Het protest tegen de vliegroutes van Lelystad Airport wordt steeds luider. De gemeente Ede heeft inmiddels met andere overheden gevraagd om een heroverweging van de routes en ook de burgercomités roeren zich. Maar heeft zo'n oproep wel zin?

Door Danny van Zeggelaar

EDE - De plannen zijn bekend: vanaf 2019 gaan er vliegtuigen van Lelystad Airport boven Ede vliegen. Het zijn toestellen die zowel vertrekken als aankomen, op zo'n 2500 meter hoogte. Hoeveel lawaai de toestellen precies gaan maken is niet te zeggen. Onderzoekers zeiden eerder dat het geluid vergelijkbaar is bij dat van een rustige woonwijk.
Arjen Lubach besteedde zondagavond in zijn programma Zondag met Lubach aan de kwestie over de vliegtuigen boven Ede. "In de jaren vijftig was Ede gewoon van de kaart geveegd", klinkt het onheilspellend, refererend aan dorpen die voor Schiphol moesten wijken.
Aan zo'n scenario hoeft nu niet gedacht te worden. Maar voor de overlast wordt nog steeds gevreesd. Tegenstanders, zowel vanuit de overheid als vanuit maatschappelijke organisaties, roeren zich volop. "Natuurlijk is het de bedoeling dat de vliegroutes worden aangepast", zegt Julie van Rooij van de actiegroep 'Nee tegen laagvliegroute over Ede'. "Die vliegroutes zijn zo massaal in opspraak, er is ook zoveel mis mee." Volgens Van Rooij zijn er bijvoorbeeld fouten in de zogenaamde milieueffectrapportage en is de hele besluitvorming ondemocratisch en ondoorzichtig geweest.
De actiegroep gaat daarom komende zaterdag, samen met andere actiegroepen uit heel Nederland, naar Lelystad Airport toe. "De bedoeling is dat we Lelystad Airport, letterlijk, afblazen", zegt Van Rooij. "We vragen mensen om toeters mee te nemen, en we hebben een djembespelers die gaan zorgen voor de nodige herrie."

Eerder al meldde de gemeente Ede te gaan voor een aanpassing van het luchtruim. In een brief die wethouder Leon Meijer heeft gestuurd naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, meldt de gemeente te gaan voor een aanpassing van het luchtruim. De vliegroutes moeten wat Ede betreft niet meer boven bewoond gebied worden 'neergelegd', maar er zou onderzocht moeten worden of vliegroutes via het IJsselmeer, via de kop van Noord-Holland, naar de Noordzee mogelijk zijn. "In termen van aantal gehinderden en impact op de Veluwe scoren deze routes veel beter", schrijft Meijer aan het ministerie.

Schade

Ede is niet de enige gemeente waar zorgen zijn over de vliegroutes. Ook elders in het land zijn er protesten. De woningcorporatie van de gemeenten Heerde, Epe en Hattem stelt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die wordt geleden. Gaat Lelystad door, dan vreest de directeur volgens Trouw dat hun vastgoed 50 miljoen euro minder waard wordt. En meerdere gemeenten hebben al brandbrieven naar de minister gestuurd, waarin gevraagd wordt om uitstel of afstel van Lelystad. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Meer berichten