Logo edesepost.nl


Nieuwe rector van Marnix College: Josephie Brefeld

Josephie Brefeld is de nieuwe rector van het Marnix. Maar wie is Josephie en wat drijft haar? Josephie kennen we als iemand voor wie het onderwijs altijd zeer belangrijk is geweest: "Als je verschillen tussen mensen wilt verkleinen, verschillen in inkomen, in levensverwachting, in gezondheid, dan moet je investeren in onderwijs. Onderwijs is de investering met het hoogste rendement. Daarom werk ik in het onderwijs."

Door Marloes de Jong

EDE - Josephie heeft duidelijke persoonlijke kernwaarden die ook in haar professionele leven een grote rol spelen. Betrouwbaarheid, de belangen van kinderen laten prevaleren, anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, het belang van de groep boven het belang van het individu stellen: het zijn waarden die richting geven aan haar handelen, en haar bestuur op het Marnix College zullen kenmerken.
Een echte nieuwkomer op het Marnix is Josephie niet: ze is al sinds 1998 verbonden aan deze school. Eerst als docent Engels, daarna als afdelingsleider en plaatsvervangend rector. Voor ze naar het Marnix kwam, heeft ze nog op drie andere middelbare scholen, in het HBO, bij NWO en aan de Wageningen Universiteit gewerkt. Waarom is ze na die gevarieerde carrière sinds '98 op het Marnix gebleven?
De reden dat ze zich hier zo thuis voelt, is omdat de grondbeginselen van deze school haar op het lijf zijn geschreven. We hebben het dan over de oecumene, internationalisering en humaniora, de geesteswetenschappen. Ervoor zorgen dat een groep mensen met heel verschillende overtuigingen een eenheid vormen is volgens Josephie in de 21e eeuw namelijk van groot belang. De schaalvergroting gaat door, onze wereld gaat nooit meer kleiner worden. Het is belangrijk dat leerlingen daarom in contact komen met anderen, en dat dat geoefend wordt op school.
Deze drie pijlers zijn waardevol in het voorbereiden van leerlingen op hun burgerschap in de huidige en toekomstige maatschappij. Neem bijvoorbeeld vraagstukken als embryoselectie, of het repareren van defect DNA. Josephie legt uit dat de geesteswetenschappen juist daarin een cruciale rol spelen: "Technische vooruitgang boeken is één ding, zorgen dat we er niet door overweldigd worden maar er als mens en op een humane manier van kunnen profiteren is een ander." Wat betekent het om mens te zijn in de wereld van vandaag? Op het Marnix krijgen leerlingen de ruimte om hier bij stil te staan. Haar visie op wat het Marnix moet zijn is helder, en haar ervaring, ambitie en betrokkenheid zijn evident. Josephie zal zich er daarom voor inzetten dat de school blijft doen wat zij belooft: het leveren van kwaliteit.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox