Logo edesepost.nl


Gerard Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe, Harry Post van gemeente Wageningen en Liesbet Timan van gemeente Ede hebben samen het project van de afvoer van het vervuilde grondwater opgezet.
Gerard Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe, Harry Post van gemeente Wageningen en Liesbet Timan van gemeente Ede hebben samen het project van de afvoer van het vervuilde grondwater opgezet. (Foto: Jacqueline Postma)

Ede voorkomt stankoverlast door giftig grondwater in Maandereng

Op dit moment bevindt zich onder de woonwijk Maandereng een bubbel met giftig grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van de oude ENKA fabriek en verplaatst zich richting woonwijk Rietkampen.

EDE - De oude Enka fabriek is sinds 2003 gesloten, maar de erfenis van het 80 jaar lang vervaardigen van kunststoffen is nog steeds merkbaar. Het productieproces heeft een schadelijke erfenis achtergelaten. De bodem bevat namelijk een te hoog percentage zwavel en zoutzuur. De combinatie van te veel zout en zwavel heeft een chemische reactie opgeleverd en de stof sulfaat gevormd. Een te grote concentratie sulfaat is schadelijk voor het milieu. De maatregelen die genomen gaan worden om de hoge concentratie af te voeren zal 100 jaar in beslag nemen. Gemeente Ede, Wageningen en het waterschap Vallei en Veluwe gaan samenwerken om dit te realiseren.


Rotte eieren 

In de Maandereng zijn een aantal moerasachtige veldjes die functioneren als overstort, dit betekent in de praktijk dat als het grondwater te hoog wordt, deze velden vollopen. Als niets gedaan wordt dan komt het water met de te hoge concentratie sulfaat omhoog en dit geeft de geur van rotte eieren. Gerard Hartman van waterschap Vallei en Veluwe: "Als Ede niet op een heuvel had gelegen was dat niet zo erg want dan bleef de sulfaat bubbel op één plek. Omdat het niet het geval is, is het sulfaat water op reis en onderweg met een snelheid van 40 meter per jaar." Op dit moment bevindt de bubbel met sulfaat zich onder de woonwijk de Maandereng. We moeten hier iets aan doen." De sulfaat bubbel is niet schadelijk voor de omwonenden vertelt Hartman verder. Harry Post van gemeente Wageningen vult aan: "Het is voornamelijk schadelijk voor de natuur, als we niets doen zullen unieke planten en dieren verdwijnen."


3,5 miljoen euro

Liesbet Timan van gemeente Ede: "Toentertijd is de ENKA-grond gesaneerd met de kennis die er op dat moment was. Inmiddels weten we dat er een hoge concentratie sulfaat aanwezig is." Het sulfaat bevindt zich in het grondwater zo'n dertig meter onder de grond. Momenteel is de concentratie sulfaat nog binnen de norm.
Harry Post van gemeente Wageningen: "Het zuiveren van sulfaat is erg duur en er blijft dan altijd een rest product over, de vraag is dan wat we daar mee doen. Dat is kostbaar en het effect is onzeker." Er is gekozen voor een maatregel die effectief is en in harmonie met het natuurlijke verloop van het water. Er worden in de wijk Maandereng en Rietkampen verschillende pompen geplaatst die langzaam het water omhoog pompen en met een drainage systeem het water afvoeren door het binnenveld richting de Rijn waar het in de haven wordt afgevoerd. Harry: Er komt dan 1500 miligram sulfaat per liter in de Rijn. Dit wordt meteen gemend met al het water in de Rijn, dit is niet schadelijk voor het water of de omgeving. Dit project gaat 100 jaar duren en zal 3,5 miljoen euro kosten.
Begin 2018 zullen er in Ede pompen geplaatst worden om het vervuilde sulfaatwater omhoog te halen. In de wijk Maandereng wordt er bij de groenstroken op de Jan Steenlaan en in de wijk Rietkampen bij de groenstroken bij de Gaullesingel, Spaaksingel en het Statenpad de pompen en de buizen aangelegd.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox